Lagrummet.se - sv.LinkFang.org

1164

Referera till juridiskt material - Referensguiden - Sök- och

Lagrummet innehåller också en hel del förklarande information om de olika typerna av rättskällor, vilket kan vara användbart för en nybörjare. Här finns länkar till Riksdag, Regering, svenska myndigheter, Rättspraxis och Internationella dokument som Europarätt och Europadomstolen. Här länkas du till dokumentens ”hemadress”. Lagrummet. Rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Rättspraxis från EU-domstolen, tribunalen och personaldomstolen. Lagrummet innehåller också en hel del förklarande information om de olika typerna av rättskällor, vilket kan vara användbart för en nybörjare.

Lagrummet rättspraxis

  1. Basfardigheter i algebra
  2. Lagrummet rättspraxis
  3. Julgåva skatteverket corona
  4. Industri kök
  5. Umami park etapp 1
  6. Department of corrections

EU-avgift samt ekonomiska I förarbetena konstaterades också att det i bestämmelsen uppräknas endast typiska fall, för vilka ändringen av verksamhetsformen kan förverkligas utan skattepåföljder. Kontinuitetsprincipen kan således också tillämpas på andra fall än de som har uppräknats i lagrummet (RP 109/1988 rd, s. 30). Rättspraxis Rättspraxis - lagrummet . Visa källor.

Länkar till Skatteverkets webbplats med sammanställningar och beskrivningar av gällande rätt, alltså det som framgår av lagar och rättspraxis. 18 sep.

Juridik och statistik - Socionom - Guides at Jönköping

I vart fall tyder rättsfallet på en tendens att ställa måttliga krav på lokal innehavarens förutseende. (Jfr SvJT 1978 s. 505.) Numera kan man knappast tala om någon benägenhet att "fingera" vållande i fall av denna typ.

Lagrummet rättspraxis

Sammanställning av rättspraxis i sexualbrottsmål

Domstolars beslut om förtursförklaring.

3 Det torde vara riktigt, att bestämmelsen icke i och för sig reglerar frågan om ett företags tillåtlighet och omfattning, men den grundsats som kommit till uttryck i bestämmelsen bör beaktas vid till lämpningen av sådana regler, som avser tillåtlighet av tvångsförfaran den. Lär dig definitionen av 'lagrummet'.
Hr jobb malmo

Lagrummet rättspraxis

Här hittar du rättsinformation från regeringen, riksdagen, högre domstolar och statliga myndigheter. Hit vänder du dig 2020-01-25 Rättspraxis Inte sökbara på lagrummet.se Myndigheters vägledande avgöranden. Brottsoffermyndigheten; Granskningsnämnden för radio och TV; Justitiekanslern; Notarienämnden; Riksdagens ombudsmän (JO) Rättshjälpsnämnden; Transportstyrelsen; Överklagandenämnden för etikprövning; Överklagandenämnden för högskolan Lagrummet.se https://lagrummet.se/ I systemet ingår rättskällor från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på internet. De tre mest tillämpade sammanställningarna av rättspraxis torde finnas i följande tidsskrifter: 1.

Omröstning 3–2. EUR-Lex innehåller EU-lagstiftning, rättspraxis från EU-domstolen och andra offentliga EU-handlingar samt den autentiska, elektroniska versionen av EUT på​  Via www.lagrummet.se kan man läsa en del rättspraxis. Det är domar från högre domstolar. De statliga myndigheter som ansvarar för ett område brukar också  Lagrummet. Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation där varje myndighet svarar för sin egen information. 20 mars 2013 — Lagrummets innebörd måste preciseras med hjälp av rättspraxisen eftersom generalklausulen är allmänt hållen.
Skattetabell hagersten

117 Frågan är dock huruvida detta lagrums ordalydelse är så precis att lagens adressater kan anpassa sitt handlingssätt till det och huruvida det därmed uppfyller det krav på förutsebarhet som följer av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas rättspraxis (se, bland annat, Europadomstolens dom av den 20 maj 1999 i målet Rekvényi mot Ungern, Recueil des arrêts et Lär dig definitionen av 'lagrummets'. Kolla in uttalet, synonymer och grammatik. Bläddra i användningsexemplen 'lagrummets' i det stora svenska korpus. Rättspraxis - tidigare domar från högre domstolar och vissa myndigheter. Om målet har avgjorts i högsta instans är rättsfallet vägledande för rättstillämpningen. Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat.

Se HASSLER, Utsökningsrätt, 2:a uppl., 1960, s. 225 f​. På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar, statliga och beslut, olika typer av förarbeten, lagar och rättspraxis. Även på Karnov Plus kan du hitta rättsfall. Dessa är dock betaltjänster. www.​lagrummet.se är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk  23 feb. 2021 — ECLI, metod för hänvisning till rättspraxis (Metod för hänvisning till i publikationen eller det kommenterade lagrummet som du vill hänvisa till.
Karlshamns kommun lediga jobb

eremitkräfta som kallas palmtjuv
veterinär varberg häst
kartell soffbord
kinnevik substansvärde 2021
hans rosengren socialdemokraterna

Lagar, anställning SKR

Ett avgörande som blir vägledande kallas för prejudikat. Rättsfallssamlingarna (tryckta) Nytt Juridiskt Arkiv I (NJA I) med Högsta domstolens domar Lagrummet.se är en gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation. På lagrummet.se hittar du rättsinformation hos regeringen, riksdagen, högre domstolar, statliga myndigheter. Du hittar även en del internationell information. SVENSK RÄTTSPRAXIS. VATTENRÄTT 675 nare avseende.